Skip to content

Adatvédelem

A weboldal az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendelet, valamint a törvény alapján www.vilagreceptek.hu. A személyes adatok védelméről szóló 18/2018 köteles átláthatóan tájékoztatni a weboldal látogatóit arról, www.vilagreceptek.hu milyen személyes adatokat tárolunk, tárolunk, és ezzel egyidejűleg tájékoztatjuk arról, hogy milyen célból tesszük ezt. Tevékenységünk során az alábbi személyes adatokat tároljuk:

Nem gyűjtünk személyes adatokat. Kizárólag anonim statisztikai adatokat gyűjtünk a Google Inc. által üzemeltetett Google Analytics segítségével, melynek címe: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN:

  • Kereskedelmi kommunikáció küldésének visszavonása
  • Tiltakozás az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen
  • A feldolgozott személyes adatok másolatának kéréséhez való jog
  • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga
  • Az adatok helyesbítéséhez való jog
  • A törléshez való jog
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • Az adathordozhatósághoz való jog
  • Panasztételi jog
  • A hatékony bírói jogvédelemhez való jog, ha Ön úgy véli, hogy személyes adatainak e rendeletet sértő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait