Skip to content

Adatvédelmi irányelvek

A www.vilagreceptek.hu weboldal az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a természetes személyeknek a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 számú rendelete, valamint a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvény alapján köteles a www.svetoverecepty.sk weboldal látogatóit átlátható módon tájékoztatni arról, hogy milyen személyes adatokat tárolunk és tárolunk, valamint arról, hogy milyen célból tesszük ezt. Tevékenységeink részeként a következő személyes adatokat tároljuk:

Nem gyűjtünk személyes adatokat. Csak anonim statisztikai adatokat gyűjtünk a Google Analytics segítségével, amelyet a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) üzemeltet.

AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN:

  • A kereskedelmi értesítések küldésének törlése
  • Az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezeléssel szembeni tiltakozás
  • A feldolgozott személyes adatok másolatának kéréséhez való jog
  • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga
  • A helyesbítéshez való jog
  • Az adatok törléséhez való jog
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • Az adathordozhatósághoz való jog
  • Panaszhoz való jog
  • A hatékony bírói jogvédelemhez való jog, ha úgy véli, hogy a rendelet szerinti jogait megsértették a személyes adatainak a rendeletet sértő feldolgozása következtében.